Temuduga Penguasa Kastam WK41 (Nota Dan Contoh Soalan)

Tahun 2017 menyaksikan tiada peperiksaan online Penguasa Kastam WK41 sebaliknya calon yang layak terus dipanggil menghadiri temuduga Penguasa Kastam WK41. Penguasa Kastam Gred WK41 (Jabatan Kastam Diraja Malaysia) [ Tarikh Temu Duga : 10 April 2017 – 07 Mei 2017 ] Jika anda ada memohon jawatan ini, semak panggilan temuduga Penguasa Kastam WK41 Klik Sini… Continue reading Temuduga Penguasa Kastam WK41 (Nota Dan Contoh Soalan)

Panduan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41

Panduan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41 akan membantu calon Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41 lebih bersedia, yakin dan memiliki kelebihan. Penguasa Kastam Gred W41 diletakkan di bawah¬†Jabatan Kastam dan Eksais Di Raja Malaysia¬†dan Tugas Penguasa Kastam Gred W41 adalah seperti berikut: > Memperjeniskan barang-barang mengikut tarif-tarif, membuat taksiran harga bagi pungutan duti kastam/cukai jualan, memproses… Continue reading Panduan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41