Panduan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41

Panduan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41 akan membantu calon Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41 lebih bersedia, yakin dan memiliki kelebihan. Penguasa Kastam Gred W41 diletakkan di bawah¬†Jabatan Kastam dan Eksais Di Raja Malaysia¬†dan Tugas Penguasa Kastam Gred W41 adalah seperti berikut: > Memperjeniskan barang-barang mengikut tarif-tarif, membuat taksiran harga bagi pungutan duti kastam/cukai jualan, memproses… Continue reading Panduan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41